Vanuit Stichting FCIC & IC Connect zijn wij altijd op zoek naar een goede samenwerking en verbinding. Tussen patiënten, naasten en nabestaanden, het zorgpersoneel en de wetenschap.

Uw deelname als verbinder betekent dat u verbonden bent met een ziekenhuis en aanspreekpunt bent zodat wij van Stichting FCIC & IC Connect informatie met u kunnen delen. Daarnaast bevordert dit de verbinding tussen ervaringsdeskundigen en professionals. Ons streven is om in elk ziekenhuis in Nederland een aanspreekpunt te hebben die de verbinding legt tussen de IC van uw ziekenhuis en onze organisatie. Uit ervaring weten wij dat dit zorgt voor waardevolle samenwerking om de IC (na)zorg te kunnen verbeteren.

Wat u brengt

 • U wordt verbinder en krijgt een online- kennismakingsgesprek met één van onze vrijwilligers coördinatoren.
 • Lees het vrijwilligersbeleid door en de website zodat u op de hoogte bent van de organisatie.
 • Nieuwe informatie wordt via de email verspreid (gemiddeld 1 a 2 keer per maand). Hierbij kunt u denken aan nieuwe filmpjes, folders, onderzoek of richtlijnen. Deze informatie wordt binnen de IC en bijvoorbeeld in een IC-café verspreid.
 • U kunt tijd maken om deel te nemen aan een online-verbinders bijeenkomst in de avond 2 keer per jaar. Met als doel om ook landelijke samenwerking te stimuleren.
 • U zult dienen als onze stem, oren en ogen in de IC-zorg. U bent het aanspreekpunt tussen de IC van uw ziekenhuis en onze organisatie.
 • We nodigen u ook uit om informatie uit te wisselen met onze stichting. Denk hierbij aan de samenwerkingsverbanden die er al zijn met andere ziekenhuizen.

Wat wij bieden

 • Begeleiding vanuit de vrijwilligers coördinatoren.
 • Onderling contact met mede-verbinders (zowel lotgenoten als professionals).
 • Scholing vanuit PGO Support (https://www.pgosupport.nl/)
 • Ontmoetingsmogelijkheden binnen en buiten het netwerk van Stichting FCIC & IC Connect.
 • Het delen van actuele informatie omtrent de IC (na)zorg.
 • U kunt bij ons aan de bel trekken als u zelf iets onder de aandacht wilt brengen binnen onze organisatie.

Vragen

Heeft u vragen omtrent het verbinder beleid dan kunt u contact opnemen met de vrijwilligers coördinatoren via vrijwilligers@fcic.nl