Video’s Nederlandstalig

Het Post Intensive Care Syndroom

PICS-F

Cognitieve en psychische klachten na de IC

Delier op de intensive care

IC-verworven spierzwakte

Familieparticipatie op de IC

Wakker aan de beademing

Een dagboek tijdens IC opname

Kind op bezoek op de IC

Post Intensive Care Syndroom (PICS-F) bij minderjarigen

Videos in English

Post Intensive Care Syndrome

Post Intensive Care Syndrome Family

Cognitive and psychological problems after an ICU stay

Delirium in the ICU

ICU acquired weakness