Gezondheidsklachten na een ernstige ziekte met IC-opname hebben de laatste jaren in onze gezondheidszorg en maatschappij veel meer aandacht gekregen. De coronapandemie heeft hieraan zeker bijgedragen. Zo is er nu een Richtlijn Nazorg en revalidatie voor IC-patiënten, is voorlichting over PICS en PICS-F enorm verbeterd en er is veel wetenschappelijk onderzoek gaande naar allerlei aspecten van PICS en PICS-F . Ook hebben deze onderwerpen een plek gekregen in de opleidingen voor intensivisten en IC-verpleegkundigen. Toch krijgen (voormalig) IC-patiënten vaak niet de nazorg die nodig is om de draad weer op te pakken.

Stichting FCIC blijft pleiten voor de volgende belangrijke acties:

1. Epidemiologie van de IC-populatie en van gezondheidsklachten na een ernstige ziekte met IC-opname

 • Nauwkeurig in kaart brengen van de IC-populatie, niet alleen naar IC-opname indicaties, maar ook naar onderliggende ziektebeelden
 • Definiëren risicogroepen en risicofactoren voor PICS
 • Landelijke registratie van post-IC-problematiek, zoals gezondheidsklachten, verlies aan kwaliteit van leven, on-going mortality, (on-)mogelijkheid tot arbeidsparticipatie, zorgkosten en maatschappelijke kosten

2. Preventie van gezondheidsklachten na een ernstige ziekte met IC-opname

 • Preventie van:
 • Delirium
 • IC-verworven spierzwakte
 • Cognitieve en psychische klachten
 • Persoonsgerichte IC-zorg ter voorkoming van PICS en PICS-F

3. Screenen op gezondheidsklachten na een ernstige ziekte met IC-opname

 • Fysieke, psychische en cognitieve problemen
 • Risicofactoren bij de patiënt die herstel kunnen belemmeren

4. Voorlichting over gezondheidsklachten na een ernstige ziekte met IC-opname

 • Aan de individuele patiënt en familie, aan het algemene publiek en medische en paramedische beroepsgroepen
 • Aan alle relevante partijen in de gezondheidszorg en ziektekostenverzekeraars

Bekijk de folder over PICS en de folder over PICS-F

5. Scholing over gezondheidsklachten na een ernstige ziekte met IC-opname

 • (na)scholing over gezondheidsklachten na een ernstige ziekte met IC-opname binnen alle relevante medische, verpleegkundige en paramedische beroepsgroepen

6. Participeren in wetenschappelijk onderzoek en richtlijnen