Door de hoogwaardige IC-zorg in ons land is de overlevingskans voor ernstig zieke IC-patiënten hoog. Een groot deel van deze patiënten kan na verloop van tijd hun normale leven weer oppakken. Echter, sommige patiënten ervaren langdurige klachten als gevolg van hun verblijf op de IC en de ernst van hun ziekte. Deze klachten staan bekend als het Post-Intensive Care Syndroom (PICS).

Symptomen PICS

Ongeveer de helft van de voormalige IC-patiënten ervaart na een jaar nog lichamelijke, psychische en/of cognitieve klachten, wat neerkomt op ongeveer 40.000 mensen per jaar in Nederland. Lichamelijke klachten omvatten onder andere ernstige vermoeidheid, pijn, kortademigheid, spierzwakte, seksuele dysfunctie, neuropathie. Deze klachten kunnen leiden tot beperkingen in mobiliteit en de mogelijkheid om dagelijkse taken uit te voeren.

In het psychische domein kunnen symptomen van depressie, posttraumatische stressstoornis (PTSS) of een angststoornis voorkomen. Mensen met een angststoornis ervaren intense angst die het dagelijks functioneren belemmert. Symptomen kunnen variëren van concentratieproblemen tot slaapstoornissen. Depressie, een langdurige periode van somberheid die niet verdwijnt door plezierige activiteiten, en PTSS, dat kan leiden tot herbelevingen van traumatische gebeurtenissen, komen ook voor.

Cognitieve klachten na een IC-opname omvatten geheugenproblemen, verminderde denksnelheid, moeilijkheden met het vinden van woorden, spraakproblemen en problemen met plannen. Veranderingen in persoonlijkheid, zoals sneller boos worden of overprikkeld zijn, kunnen ook voorkomen.

Deze problemen zijn gerelateerd aan de kritieke ziekteperiode en de daaropvolgende IC-behandeling. PICS kan een aanzienlijke impact op de kwaliteit van leven hebben, met langdurige gevolgen voor werk, sociaal leven en maatschappelijke participatie.

We spreken ook van PICS als er problemen zijn in slechts een domein. Naast PICS kan de patiënt ook gezondheidsproblemen ervaren ten gevolge van de ziekte of ongeval waarvoor IC-opname noodzakelijk was.