Naasten van een ernstig zieke patiënt op de Intensive Care (IC) leven tussen hoop en vrees, kijken angstig naar de getallen op de monitoren en schrikken van elk alarm. Een IC-opname betekent voor hen alsof het gewone leven op pauze is gezet.

Het ervaren van angst en onzekerheid is begrijpelijk. Het is onmiskenbaar dat IC-zorg moet worden afgestemd op de ondersteuning van naasten in deze stressvolle situatie.

Doelstelling 

Het betrekken van naasten in het zorgproces op de IC. 

Het betrekken van naasten bij de verzorging van de patiënt op de IC kan positieve effecten hebben op de patiënt, de familie en de zorgprofessionals. Het vermindert de emotionele stress en bevordert de verbondenheid en communicatie tussen alle betrokkenen. 

Sommige naasten willen graag een actieve rol spelen in de zorg voor hun dierbare. Naasten kunnen bij de verzorging van de patiënt betrokken worden als de situatie dit toelaat en zij hier behoefte aan hebben. Dit kan helpen om het gevoel van controle terug te krijgen. Ze kunnen bijdragen aan de verzorging, eten en drinken geven, iets voorlezen, informatie verstrekken, muziek selecteren, of helpen bij revalidatie-oefeningen. Dit gebeurt natuurlijk altijd onder begeleiding en coaching van professionals. 

De mate van betrokkenheid kan variëren, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden, van informeren tot actief bijdragen aan de verzorging. 

Participatie van naasten: 

Participatie van naasten in de zorg op de IC staat centraal in wetenschappelijk onderzoek. Vaak denken professionals dat participatie negatieve effecten kan hebben, zoals nare herinneringen, verstoring van het werk, afleiding en een negatief effect op het zorgteam. Echter, het tegendeel blijkt meestal waar. 

Naasten willen graag bij hun dierbaren zijn tijdens moeilijke momenten. Hun aanwezigheid kan leiden tot: 

 • Stressreductie (voor zowel patiënt als naaste) 
 • Het brengen van de buitenwereld naar binnen 
 • Grotere tevredenheid bij naasten 
 • Acceptatie in het proces van het overlijden van de patiënt 
 • Sneller herstel en revalidatie van de patiënt 
 • Waardering en begrip voor de situatie vanuit de professional 

Hoe kun je naasten betrekken in de zorg op de IC?

 • Wekelijkse psychosociale ronde (maatschappelijk werk, geestelijke verzorging)
 • Aanwezigheid van naasten tijdens medische interventies en reanimatie
 • Standaard betrekken van naasten tijdens de artsen visite ronde
 • Gespreksmodellen voor gezamenlijke besluitvorming, zoals de gesprekskaart Intensive Care
 • Een grondige evaluatie van de IC-opname