Na het doormaken van een ernstige, levensbedreigende ziekte, met opname op een Intensive Care (IC)-afdeling, is het essentieel om de (na)zorg voor deze groep patiënten en naasten op fysiek, cognitief en psychisch gebied optimaal in te richten.

De gezondheidsklachten die vrijwel direct of soms op de langere termijn kunnen optreden na een IC-opname zijn samengevat in het Post Intensive Care Syndroom (PICS) en het Post Intensive Care Syndroom-Family (PICS-F). Professionele hulpverleners in de eerstelijnszorg kunnen van meerwaarde zijn in het herstel van PICS/PICS-F. Er is geen patiënt-gedreven onderzoeksagenda waardoor er nu te weinig onderzoek gedaan wordt om gespecialiseerde psychosociale nazorg bij PICS/PICS-F in Nederland te ontwikkelen en te onderbouwen.

Tijdens een tweedaagse expert conferentie (7 & 8 september 2021) heeft een netwerk van belanghebbenden (waarin onder andere voormalig IC-patiënten, naasten, IC-professionals, onderzoekers en eerstelijns hulpverleners) de prioriteiten opgesteld in relevante onderzoeksvragen met betrekking tot PICS/PICS-F. De uitkomsten van het onderzoek zijn hieronder gebundeld.

Resultaten

Het kan voorkomen dat professionals enkele knelpunten ervaren, zoals naasten die te veel vragen stellen, continu aanwezig zijn, op alle zorg letten, manipulatief handelen, of zelfs agressief gedrag vertonen. Dit zijn echter uitzonderingen. Over het algemeen zijn naasten dankbaar voor elke handreiking en voor de mogelijkheid om iets te kunnen doen, wat kan bijdragen aan een goede samenwerking en verstandhouding met de professional.

Onderzoek doen?

Dankzij de input en samenwerking van patiënten/naasten, professionals en onderzoekers is er een mooie opbrengst van inzichten en onderzoeksvragen en kan er actie worden ondernomen!

We nodigen onderzoekers, zorgverleners en ervaringsdeskundigen van harte uit om met de onderwerpen aan de slag te gaan. Wil je wetenschappelijk onderzoek doen op dit gebied? In de documenten vind je belangrijke houvast en richting om hiermee zo relevant mogelijk te starten! Wil je samenwerken? Neem contact op met stichting FCIC door een mail te sturen naar secretaris@fcic.nl.