Communicatieproblemen behoren tot de meest voorkomende uitdagingen die gemeld worden door IC-patiënten met mechanische beademing. Dit kan heel beangstigende en frustrerende situaties geven voor wakkere patiënten. Patiëntvertegenwoordigers, verpleegkundigen, ergotherapeuten, logopedisten, intensivisten en anderen werken samen om dit probleem aan te pakken en om de ervaring en de kwaliteit van de kritieke zorg voor patiënten en naasten te verbeteren. Op deze pagina vindt u de aandachtspunten van de werkgroep, een informatief animatiefilmpje, educatie en geschikte hulpmiddelen voor het communiceren met IC-patiënten.

Doelstelling

Communicatie met een wakkere patiënt aan de beademingsmachine verbeteren.

Aandachtspunten

 • Bewustwording bij IC-professionals (verpleegkundigen en artsen) vergroten ten aanzien van het belang van communicatie met een wakkere IC-patiënt.
 • Informatieverstrekking aan IC-patiënt en naasten over communicatiemogelijkheden.
 • Onderwijs voor IC-professionals in communicatie partnerstrategieën en andere ondersteunende methoden.
 • Geschikte apps/communicatiebladen/hulpmiddelen inventariseren en/of ontwikkelen ter advisering aan IC-afdelingen.
 • Ergotherapie en logopedie inschakelen op IC om communicatie en passende hulpmiddelen in te zetten.
 • Stichting FCIC heeft een rol als opdrachtgever voor de projectgroep en stelt in overleg (beperkte) financiële middelen beschikbaar voor de uitvoering van het plan van aanpak.

Afbakening

Communicatie is een breed containerbegrip. Ook ‘de IC-patiënt’ is divers, van cognitief zeer goed aanspreekbaar tot uitgebreide beperkingen door ziekte en sedatie. Voor dit project richten wij ons op de wakkere patiënt aan de beademing met voldoende taalbegrip en alertheid om een eenvoudig gesprek te kunnen volgen of te initiëren. Wat doen we niet:

 • Uitvoering en implementatie op brede (nationale) schaal
 • Onderzoek

Projecten en resultaten

Educatie

Gerealiseerd:

Plannen:

Hulpmiddelen

Het erkennen van de dringende noodzaak en prioriteit van goede communicatie voor en door IC-patiënten creëert de behoefte aan adequate hulpmiddelen voor die communicatie. Essentieel is om de aandacht van IC-professionals te vergroten tav communicatie met wakkere IC-patiënten. Alleen dan is het mogelijk om een betere inbedding te bewerkstelligen van de onderstaande hulpmaterialen.

Projectgroepleden

 • Rieneke Wijers; Ergotherapeut en patiëntvertegenwoordiger
 • Bernadette Veenstra; Logopedist Gelderse Vallei
 • Marleen Geertsma; Logopedist Gelderse Vallei
 • Jumiati Scherpenisse

Als je belangstelling hebt om in deze projectgroep te participeren, neem dan contact op met Rieneke via secretaris@fcic.nl.