Een verblijf op de Intensive Care is niet alleen ingrijpend voor patiënten, maar ook voor hun naasten. Naasten kunnen geconfronteerd worden met traumatische beelden, zoals spoedopnames, het zien van bewusteloosheid, of bijna-verlies van hun dierbare.

De hoogtechnologische omgeving van de IC draagt bij aan stress en een gevoel van onzekerheid. Bovendien kunnen naasten het gevoel hebben dat ze een besluitvormende rol moeten aannemen, vooral in de acute fase wanneer de patiënt zelf niet in staat is beslissingen te nemen. Dit proces van besluitvorming namens de patiënt, ook wel ‘surrogate decision-making’ genoemd, kan aanzienlijke stress veroorzaken, mede door onzekerheid over de wensen van de patiënt, conflicten met andere familieleden en het behandelteam, tijdsdruk, onzekerheid over de prognose, verantwoordelijkheid, en de oncomfortabele omgeving.

Financiële zorgen, veranderingen in rollen, isolatie van familieleden en verstoring van de dagelijkse routine kunnen ook bijdragen aan stress. Daarnaast kunnen veranderingen in slaap- en eetgewoontes een rol spelen, evenals de confrontatie met de technisch intimiderende omgeving van de IC.

Symptomen PICS-F

PICS-F omvat een cluster van symptomen, waaronder:

  • Angst
  • Acute stressstoornis
  • Depressie 

Anderen beschouwen PICS-F breder en zien het als een combinatie van mentale (PTSS, depressie, angst, gecompliceerde rouw), fysieke (functioneren, vermoeidheid, slaapproblemen), cognitieve en sociale klachten (rol als naaste, werknemer, en zorgverlener).

Onderzoek toont aanzienlijke variatie in de mate waarin psychische klachten optreden bij naasten van IC-patiënten. Bijvoorbeeld, symptomen van PTSS werden bij 15,7% van de naasten drie tot zes maanden na de IC-opname geconstateerd, terwijl tot wel 30% van de naasten klachten van stress en depressie ervaart.

Risicofactoren voor het ontwikkelen van PICS-F omvatten een hogere leeftijd van de patiënt, de ernst van de situatie, en reeds bestaande angst- of depressieklachten. Uit onderzoek blijkt dat PICS-F vaker voorkomt bij vrouwen, ongetrouwde ouders, en mensen met een lager opleidingsniveau. Aan de andere kant kunnen sociale ondersteuning en complete en geruststellende communicatie door zorgverleners het risico op PICS-F verminderen.

PICS-F komt ook voor bij kinderen en adolescenten, waarbij de symptomen zich op verschillende manieren kunnen uiten, afhankelijk van de leeftijd.