IC Connect is de patiëntenorganisatie voor (voormalige) IC-patiënten, hun naasten, en nabestaanden, opgericht in 2017 onder de vlag van Stichting FCIC.

IC Connect

IC Connect concentreert zich op lotgenotencontact, informatieverstrekking, en belangenbehartiging. De organisatie ontwikkelt onder andere voorlichtingsfilmpjes en folders, organiseert lotgenotendagen, biedt ondersteuning bij het opzetten van IC Cafés, fungeert als vraagbaak voor patiënten en naasten, maar ook voor ziekenhuizen en onderzoekers. IC Connect werkt nauw samen met professionals en pakt actuele thema’s op die leven in de achterban, met als doel de IC-(na)zorg te verbeteren. 

FCIC en IC Connect hebben een nauwe samenwerking bij het inbrengen van het perspectief van patiënten en naasten in richtlijnen en wetenschappelijk onderzoek, evenals bij de lobby voor de bekendheid van PICS(F) en het belang van familie- en patiëntgerichte IC-zorg en goede IC-nazorg. IC Connect vertegenwoordigt de achterban en fungeert als de stem van de patiënten en hun naasten. 

IC Connect heeft een eigen website: www.icconnect.nl, en is te volgen op de sociale media Facebook, Instagram, en LinkedIn.