De projectgroep IC-nazorg van FCIC zet zich in om het nazorgtraject voor de IC-patiënt en diens naasten te helpen ontwikkelen.  
We maken gebruik van evidence based, consensus based en best practice based kennis over IC-nazorg. De leden van de projectgroep geven input vanuit ieders deskundigheid, als voormalig patiënt, professional of wetenschapper. 

De opname op een IC kan een grote, blijvende impact hebben op het leven van de patiënt en naasten. Het kan leiden tot het Post Intensive Care Syndroom. IC-nazorg is daarom van cruciaal belang. 

Voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven na de IC-opname is het belangrijk dat klachten die horen bij PICS(F), vroegtijdig herkend worden.  

Een goed ontwikkeld nazorgtraject voor zowel voormalig IC-patiënten als naasten, bevordert het vroegtijdig signaleren van PICS(F)-gerelateerde klachten. Hierdoor kunnen ex IC-patiënten en naasten tijdig behandeld cq. doorverwezen worden. 

Wat kunnen wij voor je doen? 

In onze visie begint nazorg al op de IC en de verpleegafdeling, (eventueel) gevolgd door afspraken bij diverse disciplines na het ontslag uit het ziekenhuis. 

De projectgroep IC-nazorg stimuleert daarom: 

 • een goede overdracht van IC naar verpleegafdeling, zowel verpleegkundig als medisch 
 • het verspreiden  en delen van kennis over PICS(F) bij professionals in en buiten het ziekenhuis 
 • het opzetten van IC-nazorg voor de patiënt en naasten

Dat doen we door het: 

 • delen van kennis en ervaring  
 • inbrengen van ervaringsdeskundigheid  , vanuit het perspectief van patiënt en naaste 
 • samenstellen en promoten van producten (zoals tools, patiëntenvoorlichting, presentaties) 
 • geven van gastcolleges, lezingen en scholing ; lees meer over gastcolleges en scholing
 • ondersteunen van – of participeren in  onderzoek  

Heb je vragen over IC-nazorg? Je kan bij ons terecht voor advies. Neem contact op.

Projecten en resultaten 

De projectgroep IC-nazorg heeft inmiddels het volgende opgeleverd: 

 • Input voor de website Kies Beter 
 • Bijdrage aan Richtlijn IC-nazorg en revalidatie 
 • Participatie in project “Psychosociale zorg bij somatische aandoeningen” van de Nederlandse Patiëntenfederatie: realisatie van 2 digitale hulpmiddelen voor voormalig IC-patiënten en naasten 
 • Stimuleren en opstarten van IC-cafés 
 • Informeren en betrekken van huisartsen, onder meer via publiciteit in huisartsenmagazine 
 • Onderzoek naar de behoefte van nabestaanden aan nazorg plus inventarisatie wat er al is. Ondanks alle goede ontwikkelingen bij IC-afdelingen in het land, lijken nabestaanden nog niet goed te passen in huidige nazorg initiatieven. 
 • Folders voor patiënten en naasten over PICS en PICS-Ffolder PICSfolder PICS-F 
 • Folder voor huisartsen en praktijkondersteuners – bekijk de folder hier 
 • Leveren van een bijdrage aan een aantal informatiefilmpjes van de FCIC

Toolbox IC-nazorg

Projectgroep 

 • Karin Alders-vd Hurk – ervaringsdeskundige, doktersassistente (niet praktiserend), voorzitter projectgroep nazorg 
 • Trudi Boeter – IC-verpleegkundige/nazorg Erasmus MC, Rotterdam, notulist projectgroep nazorg 
 • Marian vd Heide – IC-verpleegkundige/nazorg Isala klinieken, Zwolle 
 • Aly Hovingh – IC-verpleegkundige/nazorg Gelre Ziekenhuis, locatie Apeldoorn/Zutphen 
 • Aria Lekkerkerker – IC-verpleegkundige/nazorg Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht 
 • Ed van Mackelenberg, IC- verpleegkundige/ nazorg en medewerker Monitor-IC, Radboudumc, Nijmegen 
 • Hanneke Oonk – IC-nazorg expert, psychosociaal therapeut (LVPW/RBCZ) eigenaar praktijk Gezondheidszorgcoach, IC verpleegkundige (niet praktiserend), Huizen
 • Marike van der Schaaf – fysiotherapeut en onderzoeker afdeling revalidatie Amsterdam umc, locatie AMC, Lector revalidatie in de acute zorg HVA 
 • Marjolein Siebel – ervaringsdeskundige, verpleegkundige (niet praktiserend) 
 • Christel van Slobbe – IC-verpleegkundige/nazorg Elizabeth-Tweesteden Ziekenhuis, locatie Elisabeth, Tilburg 
 • Marian Verhoeven- IC vpk ontwenning beademing, Radboudumc, eig. praktijk Pluim vj Hart (Heartmath-therp)