Een opname op de Intensive Care (IC) is niet alleen voor de patiënt, maar ook voor naasten een ingrijpende gebeurtenis. Een bezoek aan de IC kan veel indruk maken en zelfs angst oproepen, vooral bij kinderen of jonge familieleden van de IC-patiënt. 

Begeleiding en Ondersteuning

Het ontvangen van kinderen op de IC vereist zorgvuldige begeleiding door de ouders of andere volwassen begeleiders, zoals opa, oma, tante of oom, en het IC-team. Een goede voorbereiding kan het bezoek voor kinderen minder indrukwekkend maken, waardoor ze hun verdriet en emoties gemakkelijker kunnen verwerken. 

Verpleegkundigen worden vaak als eerste benaderd met de vraag of kinderen op bezoek mogen komen. Met de juiste voorbereiding kunnen zij ouders goed begeleiden. 

Doelstelling

We zetten ons in om de begeleiding van kinderen die een volwassene op de IC bezoeken te optimaliseren. Je kunt bij ons terecht voor advies over kinderen op bezoek, tips voor het opzetten van een werkgroep, en we bieden graag onderwijs of bijscholing in ziekenhuizen.  

Hoe vang je kinderen goed op op een IC? 

adviezen en materialen

Onze projectgroep Kinderen op de IC heeft al verschillende concrete adviezen en materialen ontwikkeld: 

  • Tips voor begeleiding van kinderen op bezoek op de IC 
  • Folder Kinderen op bezoek op de IC 
  • Wil je een presentatie geven aan collega’s met tips voor ouders met kinderen die op bezoek komen op de IC-afdeling, download hier de presentatie. We vinden het fijn als je stichting FCIC noemt als bronvermelding.
  • Bekijk ook de video Een kijkje met Guusje op de IC van het St. Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis. 
  • Al het mooie informatiemateriaal dat voor kinderen is gemaakt is hier te vinden.
  • Ruime bezoektijden.
  • Bezoek van kinderen toestaan, met gebruikmaking van voorlichtingsmateriaal om de kinderen hierop voor te bereiden.

Bekijk de Richtlijn nazorg en revalidatie van intensive care patiënten.