Met de impact van een IC-opname en de mogelijke symptomen van PICS en PICS-F is nazorg essentieel voor het ondersteunen van het herstel van zowel voormalige IC-patiënten als hun naasten.

De mate en vorm van nazorg variëren sterk tussen ziekenhuizen. Sommige bieden goed georganiseerde nazorg, waaronder consulten met verpleegkundigen en/of artsen, terwijl andere beperktere nazorg aanbieden, zoals alleen telefonisch contact of informatiefolders. Er bestaat ook variatie in de criteria voor het aanbieden van nazorg, de betrokkenheid van naasten, het tijdstip van nazorg en revalidatie, en welke zorgprofessionals bij de nazorg betrokken moeten zijn.

Verwerking op de IC-nazorgpoli

Een IC-nazorg polikliniek is een belangrijke plek voor een nagesprek over de IC-periode en om feedback te geven over de IC-behandeling aan het IC-team. Zo’n gesprek dient ook als een vangnet voor patiënten die onbehandelde problemen ervaren na de IC-opname. Tijdens een consult op de IC-nazorgpoli kan de gelegenheid worden gegeven om de IC te bezoeken, wat belangrijk kan zijn voor het verwerkingsproces.

Veel voormalige IC-patiënten hebben geen of weinig herinnering aan de periode waarin ze in slaap werden gehouden en aan de beademing lagen. Bij het ontwaken weten ze vaak niet wat er recentelijk is gebeurd. De situatie van de patiënt kent verschillende fasen. Zo is deze tijdens de acute fase van het ziekteproces afwezig/passief, maar uiteindelijk ontstaat er een meer gebruikelijke situatie waarin de patiënt weer redelijk autonoom kan functioneren. Het cognitieve functioneren van de patiënt kan echter ook na de IC-opname verminderd blijven. De optimale inhoud, dosering en de manier waarop informatie wordt aangeboden, moeten daarom idealiter worden afgestemd op de persoonlijke situatie van de patiënt.