Een IC Café is een regelmatige bijeenkomst, vaak georganiseerd door ziekenhuizen in samenwerking met voormalige IC-patiënten en hun naasten. Het biedt een platform voor lotgenotencontact en de uitwisseling van ervaringen en kennis op weg naar herstel. De patiëntenvereniging IC Connect heeft als doel om de oprichting van IC Cafés in heel Nederland te stimuleren.

Bij een IC Café worden verschillende thema’s besproken, zoals het Post Intensive Care Syndroom (PICS), delier, terugkeer naar werk, en andere relevante onderwerpen. Een ervaringsdeskundige of professional geeft een inleiding over het gekozen onderwerp. Bezoekers krijgen de kans om in contact te komen met anderen die vergelijkbare ervaringen hebben. Het delen van ervaringen en adviezen staat centraal, en informatievoorziening gaat hand in hand met gezelligheid.

Voormalige IC-patiënten en hun naasten vinden deze bijeenkomsten waardevol, omdat zowel het ontvangen als het geven van steun helend kan zijn. De website van IC Connect biedt informatie over de locaties en data van de IC Cafés.

Zelf een IC Café organiseren?

Als je geïnteresseerd bent in het organiseren van een IC Café in jouw ziekenhuis, kun je contact opnemen met IC Connect. Zij kunnen helpen met tips, tricks, het leggen van contacten met ervaringsdeskundigen en mogelijk bijdragen aan de kosten.

Hier vind je het Draaiboek voor IC Café’s en dit zijn de Voorwaarden voor onze bijdrage in de kosten.