Een ingrijpende lichamelijke aandoening of behandeling, zoals een IC-opname, kan psychosociale klachten met zich meebrengen. 

Professionals die zorg verlenen aan voormalig IC-patiënten en hun naasten kunnen uitgebreide informatie vinden in de ontwikkelde informatietool, zowel voor de voormalige IC-patiënt als voor hun naasten. 

Uit onderzoek van de Nederlandse Patiëntenfederatie blijkt dat patiënten vaak geen informatie krijgen over de kans op emotionele en sociale problemen als gevolg van de ziekte of beperking. Volgens de Patiëntenfederatie zou psychosociale zorg standaard onderdeel moeten zijn van de zorgverlening. 

FCIC heeft, samen met acht andere patiëntenorganisaties, bijgedragen aan het project “Psychosociale zorg bij somatische aandoeningen” van de Patiëntenfederatie om de bewustwording en vindbaarheid van psychosociale zorg te vergroten. Het project is mede mogelijk gemaakt door Zorginstituut Nederland in het kader van de subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. 

Resultaten

In dit project is patiënteninformatie samengesteld en is een keuzehulp ontwikkeld: een informatietool waarin professionals informatie krijgen over wat dit betekent voor voormalige IC-patiënten en hun naasten. De informatie omvat: 

 • Uitleg over psychosociale problemen. 
 • Mogelijke problemen bij PICS en PICS-F. 
 • Verklaring van oorzaken. 
 • Verwijzing naar de juiste zorgprofessionals. 

Het biedt tevens doorverwijsmogelijkheden voor verschillende zorgprofessionals.

Hier zijn de directe links naar de tool voor voormalige IC-patiënten:
Informatie voor mensen na een opname op de intensive care 

En voor de tool voor naasten:
Informatie voor naasten na een opname van uw dierbare op de intensive care 

Bekijk hier de handreiking ‘Ondersteuning van naasten op de intensive care in een crisissituatie’. 

Als aanvulling op de tekst over de tool voor naasten is een mooi artikel geschreven door Klarinda Allema, redacteur van de Patiëntenfederatie, dat te lezen is via deze link

Zie voor meer informatie over het project Psychosociale zorg Alles over psychosociale zorgverleners op de website van de Patiëntenfederatie. 

Projectgroep 

 • Hanneke Oonk, projectleidster FCIC, voormalig IC-verpleegkundige, gezondheidszorgcoach, Psychosociaal therapeut LVPW en RBCZ, IC-nazorg professional 
 • Miranda Luijken, naaste 
 • Aly Hovingh, IC-(nazorg)verpleegkundige, Gelre ziekenhuis 
 • Lisa de Zwart, IC-(nazorg)verpleegkundige, Gelre ziekenhuis 
 • Helen Hoeboer, IC-verpleegkundige, Spaarne Gasthuis 
 • Bianca Verbon-Huitink, IC-verpleegkundige Bernhoven ziekenhuis 
 • Sonsoles Boter Balaguer, Klinisch psycholoog, Reinier de Graaf ziekenhuis 
 • Ruud Klerks, naaste, namens FCIC lid stuurgroep Psychosociale zorg bij somatische aandoeningen van de Patiëntenfederatie