FCIC verleent graag medewerking aan scholing en onderzoek om samen de impact van een IC-opname te beperken.

Gastcolleges, lezingen en scholing over nazorg

De projectgroep nazorg deelt graag kennis via gastcolleges, lezingen en scholing, bijvoorbeeld over:

 • Post Intensive Care Syndroom, wat is het en wat kun je doen aan preventie?
 • Patiënt en familie gerichte IC-zorg
 • Overplaatsing van IC naar verpleegafdeling
 • Revalidatie na IC-opname

Of andere onderwerpen rond IC-nazorg.

Sprekers: zorgprofessionals en/of ervaringsdeskundigen (afhankelijk van het onderwerp).
Kosten: € 100 per uur, conform de richtlijn onkostenvergoeding van de Patiëntenfederatie Nederland.
Dit bedrag is inclusief BTW en inclusief € 25 voor stichting FCIC, exclusief reiskosten van 30 cent/km of via OV.

Geïnteresseerd in een lezing of scholing?

Neem contact op via: vrijwilligers@fcic.nl

Participeren in onderzoek en zorgprojecten

Stichting FCIC werkt graag mee aan gezondheidsonderzoek en -projecten. Kennis delen over het beperken van de impact van een IC-opname is één van onze speerpunten.

Als vrijwilligersorganisatie van (zorg)professionals, onderzoekers en ervaringsdeskundigen werken we belangeloos mee aan bijvoorbeeld bijeenkomsten, overleggen, samenstellen van PR-materiaal en lobby-activiteiten.

Medewerking aan gezondheidsonderzoek en zorgverbeterprojecten door zowel ervaringsdeskundigen als betrokken professionals en onderzoekers verlenen we ook graag. Dat vraagt vaak om specifieke (ervarings)kennis en een forse inspanning van onze vrijwilligers.
Daarom rekenen wij daarvoor een vergoeding, in overleg gebaseerd op de richtlijn onkostenvergoeding van de Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenparticipatie kan toegevoegde waarde hebben voor je onderzoek. Denk als onderzoeker vooraf na over de wijze waarop je patiënten en naasten betrekt bij je onderzoek. Betrek ons liefst zo vroeg mogelijk! De kickstarter op de site Participatiekompas helpt je op weg.

Geen budget (meer) voor patiënteninbreng?

Is een project of voortraject al gestart waardoor de begroting geen ruimte (meer) biedt voor onze participatie? Neem dan contact op met de Patiëntenfederatie. Zij kunnen wellicht nog uitkomst bieden via bijvoorbeeld de KIDZ-gelden.

Wat kunnen wij voor je doen?

Stichting FCIC kan participeren door:

 • steunbetuiging bij subsidieaanvraag
 • meelezen met subsidieaanvraag
 • als mede-aanvrager vanuit patiëntenperspectief meedenken over de onderzoeksvraag, het design, de uitvoering en de conclusies

Voorwaarden participatie in onderzoek en projecten

Voor maximaal rendement op jouw en onze inspanningen verbinden we een aantal voorwaarden aan onze medewerking:

 • verzoek om medewerking minimaal 4 weken voor het indienen van de subsidieaanvraag
 • het onderzoek sluit aan bij de doelstellingen van FCIC
 • het belang van het FCIC-perspectief is goed onderbouwd
 • de verwachte rol/input van FCIC is helder
 • de gevraagde inzet van FCIC is helder (in uren)
 • in de onderzoeksbegroting is budget gereserveerd voor onze inbreng
 • de wijze van terugkoppeling tijdens en na afronding van het onderzoek/project is helder

Aanvullend bij inbreng ervaringsdeskundigheid:

Aanvraag participatie in onderzoek/verbeterproject

Via info@fcic.nl kun je onze medewerking aan je onderzoek of verbeterproject aanvragen. Doe dat minimaal 4 weken voor het indienen bij het gezondheidsfonds of andere financier.