skip to Main Content

Steun Stichting FCIC

Het boek “Impactvolle intensive care momenten” geeft een inkijk in de nog vrijwel onbekende wereld van de intensive care.

20 IC-overlevers, naasten en IC-verpleegkundigen delen in dit boek hun persoonlijk verhaal over wat een kritieke ziekte en IC-opname met een mens en zijn omgeving kan doen.

U krijgt het boek toegestuurd als u vaste donateur wordt voor minimaal €25,- per jaar.

Organisaties die exemplaren willen bestellen, kunnen contact opnemen met info@icconnect.nl

Je donatie helpt ons bovendien om te voldoen aan de voorwaarden voor subsidie uit het Fonds Patiënten en Gehandicapten Organisaties van het Ministerie van VWS.

Hartelijk dank!

Gebruik persoonsgegevens

Stichting FCIC gaat vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. Hoe we dat doen staat in ons Privacydocument.

Dit doen we met je gift

Jaarlijks worden in Nederland ca. 80.000 mensen op de intensive care behandeld voor de gevolgen van een zeer ernstige ziekte of een zware operatie.

Stichting FCIC zet zich in om de impact van een IC-opname voor deze IC-patiënten en naasten te beperken. Door te pleiten voor familie- en patiëntgerichte zorg tijdens de IC-opname. Door te zorgen voor bekendheid van het Post Intensive Care Syndroom binnen de gezondheidszorg en maatschappij. En voor goede IC-nazorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Samen met onze patiëntenorganisatie IC Connect behartigen wij de belangen van IC-patiënten en hun naasten, overal waar dat nodig is.

Ik wil een donatie doen!
Back To Top