24/7 open-deur-beleid IC werkt positief

Traditioneel is er terughoudendheid geweest ten aanzien van bezoek op de Intensive Care (IC) om de benodigde rust voor de patiënt en continuïteit in het zorgproces te waarborgen.

De aanwezigheid van naasten kan echter juist de impact van een IC-opname verminderen. Betrokkenheid van naasten werkt positief voor zowel de patiënt als de naasten zelf. Flexibele bezoektijden maken dit mogelijk, mits goede afspraken worden gemaakt om verstoring van het zorgproces te voorkomen.

Doelstelling

Het creëren van mogelijkheden voor flexibele bezoektijden op de IC.

De terughoudendheid om ruimere of zelfs flexibele bezoektijden (24/7 open-deur-beleid) in te voeren, gaat voorbij aan de positieve effecten hiervan. Er zijn al goede ervaringen opgedaan met het open-deur-beleid bij verschillende Nederlandse IC’s. De aanwezigheid van naasten:

  • Bevordert het herstel en verkort de ligduur doordat patiënten eerder terugkeren naar de realiteit.
  • Vermindert de kans op, of de ernst van, een delier.
  • Verstoort het zorgproces niet, mits goede afspraken worden gemaakt over het aantal bezoekers, het tijdstip en de duur van de aanwezigheid.

Het kan voorkomen dat professionals enkele knelpunten ervaren, zoals naasten die te veel vragen stellen, continu aanwezig zijn, op alle zorg letten, manipulatief handelen, of zelfs agressief gedrag vertonen. Dit zijn echter uitzonderingen. Over het algemeen zijn naasten dankbaar voor elke handreiking en voor de mogelijkheid om iets te kunnen doen, wat kan bijdragen aan een goede samenwerking en verstandhouding met de professional.

Hoe kun je zorgdragen voor flexibele bezoektijden op de IC?

Het streven naar flexibele bezoektijden is waardevol. Flexibele bezoektijden bieden 24/7 de mogelijkheid voor naasten om bij de patiënt te zijn. Een paar tips:

  • Overweeg om dit tussen 21 en 8 uur alleen voor de eerste contactpersoon toe te staan, terwijl andere naasten welkom zijn tussen 11 en 21 uur.
  • Bij de stervensfase van de patiënt worden andere afspraken gemaakt met de naasten.
  • Overleg met collega’s over wat haalbaar is in de werkwijze op de afdeling en stel een stappenplan op. Betrek ook leidinggevenden en het artsenteam bij de veranderingen.
  • Communiceer helder en beschrijf welke afspraken zijn gemaakt over alternatieve bezoektijden en met wie deze zijn overeengekomen.