De internationale beroepsvereniging European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) heeft de ‘Multi-Disciplinary Care Award 2022’ toegekend aan Dr. Margo van Mol. Deze erkenning wordt uitgereikt aan (beginnend) onderzoekers met een niet-medische achtergrond, om hen financieel te ondersteunen met een studie binnen het vakgebied van intensive care geneeskunde.

Margo heeft een projectvoorstel ingediend om in een internationale samenwerking te verkennen wat de behoeften zijn aan digitale ondersteuning bij (voormalig) IC-patiënten en hun naasten. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt welke verschillen er zijn tussen de deelenemende landen met betrekking tot het gebruik van ehealth.

Dit project sluit heel mooi aan bij het lopende onderzoek vanuit stichting FCIC, de DIGNIC-studie (Digitale Interventie in Gepersonaliseerde Nazorg na een opname op een Intensive Care afdeling).