Wij, onderzoekers van het Radboudumc, zijn op zoek naar voormalig IC-patiënten en hun naasten, IC-verpleegkundigen en Intensivisten die met ons willen meedenken over belangrijke interventies voor persoons en familie gerichte zorg op de IC.

Een opname op een intensive care is een ingrijpende gebeurtenis voor de patiënt en naasten. Persoons en familie gerichte zorg is respectvolle zorg, afgestemd op de wensen en behoeften van de patiënt en naasten. Persoons en familie gerichte zorg op de IC krijgt gelukkig steeds meer aandacht. Er is echter ook nog veel onbekend. We weten bijvoorbeeld nog niet welke interventies het meest belangrijk zijn. Het Radboudumc wil dit onderzoeken en daar vragen wij uw hulp voor.

Wij vragen u twee keer een vragenlijst in te vullen. Het invullen kost ongeveer 30 minuten per keer.  In de eerste vragenlijst geeft u aan hoe belangrijk u bepaalde interventies vindt voor persoons en familie gerichte zorg op de IC. En of deze interventies haalbaar zijn. De tweede keer vragen wij u nogmaals het belang aan te geven. Maar alleen voor die interventies waar men het in eerste vragenlijst over eens was. Op deze manier kunnen we bepalen wat de meest belangrijke interventies zijn.

Heeft u zin om mee te doen. Mail dan voor meer informatie bram.tilburgs@radboudumc.nl

Met vriendelijke groeten,
Bram Tilburgs en Carolien Crommentuin