Onderzoekers hebben een redelijk goed en praktisch voorspelmodel ontwikkeld om op lange termijn kwaliteit van leven in de toekomst te kunnen voorspellen.

Daphne Bolman, bestuurslid van patiëntenorganisatie IC Connect, hoopt dat het voorspelmodel van het Radboud UMC mensen helpt om haalbare doelen te stellen.

Bolman: “Op de IC heb je weinig eigen regie, daarom is samen beslissen heel waardevol. Je lichaam is meer dan uitkomststaten, je moet zeggenschap houden over je toekomst en je doelen. Mensen willen terug naar hun oude niveau, maar redden het niet omdat ze het cognitief, fysiek of psychisch niet aankunnen. Als je dat eerder weet, kun je leed besparen en indien nodig sneller adequate hulpverlening starten.”

In de tussentijd gaan de onderzoekers zich toeleggen op het verder verbeteren van het voorspelmodel, met behulp van nog meer MONITOR-IC-gegevens. Het model kan daarna gebruikt worden om patiënten al tijdens de IC-opname beter te informeren over de  verwachte gezondheidsuitkomsten.

“Dat gesprek moet wel zorgvuldig gebeuren, benadrukt Bolman. Iedere patiënt heeft zijn eigen weg, zijn eigen herstel en zijn eigen copingmechanismes. Daarom heeft iedere patiënt een ander gesprek nodig. Iemand moet bijvoorbeeld niet depressief worden van het plaatje dat geschetst wordt. Alles valt en staat met goede gesprekstechnieken en nazorg.”

Het volledige onderzoek is te lezen via: https://monitor-ic.nl/publicaties/publicatie-predictiemodellen