De afgelopen twee jaar heeft het Amsterdam UMC samen met de ervaren podcastmakers Marion Oskamp, Simon Heijmans en Martijn de Rijk aan de podcast ‘Op Leven en Dood’ gewerkt. De tiendelige podcastserie ‘Op leven en dood’ gaat over gesprekken die artsen voeren met familieleden van ernstig zieke patiënten op de intensive care. Als de grens van een behandeling in zicht komt en de patiënt niet zelf kan beslissen, ligt deze moeilijke taak bij artsen en naaste familie. De podcastserie van Amsterdam UMC laat aan de hand van fictieve verhalen en interviews met artsen horen hoe deze gesprekken verlopen en welke dilemma’s zich voordoen.

Met deze serie hoopt het Amsterdam UMC twee dingen te bereiken. Allereerst dat hij tot nadenken stemt over wat je zelf in een dergelijke situatie zou doen. Maar wat zij vooral hopen is dat hij bijdraagt aan meer begrip en solidariteit. Veel families die een ouder, partner of kind verliezen op de ic vertellen hoe eenzaam ze zich voelden tijdens deze periode en daarna. Dat kwam mede omdat de mensen om hen heen geen idee hadden van wat zij als naasten meemaakten en het ook lastig vonden om hiernaar te vragen.

De serie is in nauwe samenspraak met families gemaakt en met intensivisten, kinderarts-intensivisten en neonatologen uit alle UMC’s. De oneven afleveringen zijn vijf fictieve verhalen over families met een dierbare op de intensive care. In elk verhaal groeit de twijfel over doorbehandelen en breekt het moment aan waarop een beslissing onontkoombaar is. In de even afleveringen praat De Vos over deze dilemma’s met vijf artsen die al jarenlang werken op een IC. Ze vertellen hoe zij met families praten over ingrijpende beslissingen, wat helpt en wat niet, en wat deze gesprekken met henzelf doen.

De podcast is te beluisteren via Spotify en Apple.