Gezamenlijke besluitvorming is een proces waarbij artsen en verpleegkundigen samen met patiënten en familieleden gezondheidsbeslissingen nemen die het beste bij de patiënt passen. Het is hierbij nodig dat de patiënt en zorgverlener elkaar goed informeren over behandelopties, behandelwensen en de normen en waarden die hierin voor de patiënt belangrijk zijn.

Vanuit deze behoefte ontstond een mooie samenwerking tussen het Radboud en FCIC en IC Connect. In een recent onderzoek werden IC-artsen, IC-verpleegkundigen en voormalige IC-patiënten en hun familieleden geïnterviewd om hun gedachten over, hun ervaringen met, en hun benodigdheden voor gezamenlijke besluitvorming op de IC te verkennen.

Om dichterbij de invoering van gezamenlijke besluitvorming op de IC te komen, is het nodig dat informatie over hoe het op de lange termijn met voormalige IC-patiënten gaat, al tijdens de IC-opname wordt gebruikt. Dit kan onder meer onzekerheid bij artsen wegnemen en leidt tot een grotere betrokkenheid van patiënten en hun familieleden in het besluitvormingsproces , als deze dat willen.

Het volledige onderzoek is te lezen via: publicatie-besluitvorming