We zijn blij om de resultaten van onze COVID-studie te kunnen delen. De studie is opgezet tijdens de eerste COVID-golf vorig jaar. We evalueerden alternatieve familiezorg op IC’s tijdens de COVID-19 pandemie. Een belangrijk resultaat is dat wanneer contact met en fysieke aanwezigheid van familie op de IC niet mogelijk is, structuur, frequentie, support en ondersteuning door familiezorg teams erg worden gewaardeerd door naasten. Een (Amsteloverstijgende) samenwerking tussen clinici en onderzoekers. Lees verder: https://rdcu.be/cy3eM