Een IC-opname kan een grote, blijvende impact hebben op de patiënt en diens naasten.

Vanuit FCIC en IC Connect zetten wij ons o.a. in om meer aandacht te krijgen voor het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Met name in de (psychosociale) nazorg is hier ook meer onderzoek voor nodig. Tijdens onze succesvolle tweedaagse expertmeeting formuleerden zorgprofessionals, onderzoekers én ervaringsdeskundigen samen voor 3 thema’s een top 3 onderzoeksvragen, vanuit patiëntenperspectief.

Voorafgaand aan de expertmeeting vroegen we, middels een achterbanraadpleging, aan voormalige IC-patiënten en naasten welke knelpunten ze ervaren en wat zij belangrijk vinden. Daar kwamen duidelijk 3 thema’s uit naar voren: Herkenning PICS(F), Naasten en Psychosociale nazorg.

Startpunt tijdens deze bijeenkomst was de uitwerking van de patiënt-/naastenreis van persona’s Freek en Miriam. Hun verhalen, als respectievelijk patiënt en naaste, zijn illustratief voor de ervaringen van een grotere groep patiënten en naasten.Welke fases doorlopen zij vanaf het moment van IC-opname?; wat gaat goed?; waar lopen ze tegenaan?; welke emoties komen los?; wat is belangrijk om te verbeteren?
In twee parallelsessies zijn de reizen van Freek en Miriam uitgewerkt en is een eerste inventarisatie gedaan van mogelijke kennisvragen waarop antwoord gewenst is. De urgentie om ons samen in te zetten voor zowel patiënten als naasten is groot en dat voelen we allemaal.

In drie subgroepen, met in iedere groep ervaringsdeskundigen, onderzoekers en zorgverleners bij elkaar, is per thema gewerkt aan een lijst met onderzoeksvragen.
Van een longlist kennisvragen, naar een selectie van kennisvragen die te vatten zijn in onderzoek, naar een beknopte lijst met onderzoeksvragen. Er zijn belangrijke stappen gezet en komende tijd gaan subgroepjes, FCIC en betrokken partijen verder in gesprek om hier een mooi vervolg aan te geven.

Het eindrapport en de uitgebreide versie van de klantreizen zullen in december worden gedeeld via de websites.

Bekijk hier de twee persona uitwerkingen en klantreizen.

Lees verder op participatiekompas.nl.