Beste IC professional,

Een opname op een IC is een ingrijpende gebeurtenis voor de patiënt en familie. Patiënt- en familiegerichte zorg (PFGZ) is respectvolle zorg, afgestemd op de wensen en behoeften van de patiënt en familie. Hier is wereldwijd steeds meer aandacht voor.
We weten niet in welke mate interventies passende bij PFGZ, op dit moment worden toegepast in de Nederlandse dagelijkse IC praktijk. Om daar meer zicht op te krijgen hebben we uw hulp nodig!

Bent u (langer dan 1 jaar in opleiding tot) IC verpleegkundige, PA op de IC, of intensivist?

Dan vragen we u een korte vragenlijst in te vullen.

  • Deze vragenlijst kan tussentijds niet worden opgeslagen, en moet daarom in een keer worden afgerond.
  • Het invullen van de vragenlijst voor de IC verpleegkundigen duurt 15-20 minuten.
  • Het invullen van de aangepaste vragenlijst voor intensivisten en physician assistants duurt slechts 10 minuten.

Link naar de vragenlijst voor de IC verpleegkundige

Link naar de vragenlijst voor de Intensivisten en PA’s

Alvast bedankt voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet,
Mark van den Boogaard en Bram Tilburgs.