We vragen de hulp van patiënten en naasten om een VRAGENLIJST in te vullen als voorbereiding voor de wetenschappelijke Kennisagenda over de psychische en cognitieve gevolgen van een IC-opname. Deze gevolgen worden ook wel psychosociale gevolgen genoemd.
FCIC en IC Connect hebben daarvoor een subsidie gekregen van ZonMW.

Met deze vragenlijst willen we inventariseren tegen welke grote en kleine zaken u bent aangelopen na uw eigen opname op de intensive care (IC) of in uw ervaring als naaste.
Het herstel, en de toekomst, na een IC-opname is onzeker. Wat duidelijk is, is dat u de best mogelijke zorg en kwaliteit van leven verdient. Daarvoor is meer onderzoek nodig. U kunt helpen om de thema’s te benoemen die voor u belangrijk zijn.

Het invullen van de vragenlijst kan anoniem en duurt circa 15 minuten. De vragenlijst kunt u tot uiterlijk 15 september invullen.

De resultaten van alle deelnemers bundelen we in een verslag over de peiling onder de patiënten en naasten. Dit verslag vormt de basis om tijdens een expert conferentie een Top vijf te maken van onderzoek- en kennisthema’s die voor patiënten en naasten het belangrijkst zijn.

Zorg dat je IC-ervaring er toe doet!
Deel je ervaring door het invullen van deze vragenlijst voor de FCIC kennisagenda Psychosociale gevolgen van een IC-opname