De corona crisis heeft grote impact gemaakt op iedereen, en niet in de laatste plaats voor/bij degene die met een corona infectie op de intensive care (IC) hebben gelegen. De impact voor deze mensen en hun naasten zal enorm zijn.

Speciaal voor de mensen die met een corona infectie op de IC hebben gelegen (patiënten en naasten) organiseert de patiëntenorganisatie IC Connect samen met de MONITOR-IC (Radboudumc) op dinsdagavond 8 september het eerste nationale digitale IC Café voor corona IC-patiënten en naasten.

Tijdens dit uur willen we stilstaan bij ieders ervaringen tijdens en na de ziekte en vooral ook hoe iedereen hier mee is omgegaan. Wat doet zo’n IC-opname met je als patiënt, maar ook met de naaste? Welke klachten hebben mensen gehad, of zijn er nog steeds?

Het digitale IC Café is toegankelijk voor maximaal 50 personen per sessie. We organiseren 2 sessies:

Sessie 1: dinsdag 8 september van 18.30 tot 19.30 uur
Sessie 2: dinsdag 8 september van 20.00 tot 21.00 uur

Om dit digitale IC Café te kunnen bijwonen dient u zich op te geven via de mail: intensive-care-cafe.ic@radboudumc.nl.

Daarin dient u ook aan te geven of u de 1e of 2e sessie wilt bijwonen (de Zoom link die u krijgt toegestuurd, met instructies, is namelijk uniek per sessie).

We hopen u te zien bij het eerste digitale IC Café voor corona-IC-patiënten en naasten!

Klik hier voor de volledige uitnodiging en meer informatie.