De projectgroep IC-nazorg heeft na de Covid-19 pandemie de draad weer opgepakt. Met een aantal fysieke bijeenkomsten hebben de leden hard gewerkt om de activiteiten in het jaarplan uit te voeren. Zo zijn er zijn diverse lessen verzorgd, onder andere in de opleiding tot IC-verpleegkundige in het Erasmus MC en aan de Utrecht Academie.

Uit feedback van voormalig IC-patiënten en hun naasten blijkt dat de overgang van de IC-omgeving naar een verpleegafdeling soms moeilijk is. Bijvoorbeeld een gevoel van onveiligheid kan daarbij een rol spelen. De projectgroep is gestart met het bundelen van bestaande informatie uit verschillende ziekenhuizen om deze overgang te verbeteren.

Verder is er een tool ontwikkeld met daarin een stappenplan, een profiel nazorgverpleegkundige en handige vragen voor een werkbezoek. De tool is op de website gepubliceerd. Helen Hoeboer neemt afscheid in haar rol als voorzitter van de projectgroep. Zij heeft veel jaren vrijwillig bijgedragen en draagt het stokje over aan Meike Prins. We bedanken Helen voor alle activiteiten en zijn heel blij dat zij zich nog blijft inzetten voor de werkgroep.