FCIC en IC Connect worden frequent betrokken bij diverse wetenschappelijke studies met betrekking tot IC-patiëntenzorg. Dit om de stem van de IC-patiënten te vertegenwoordigen en de wetenschappers te helpen (voormalige) IC-patiënten en/of hun naasten op een betekenisvolle wijze te betrekken bij hun onderzoek.

Recent is de SIMPLIFY-studie afgerond waar FCIC/IC Connect aan mee hebben gewerkt. Deze studie is uitgevoerd met een subsidie van ZonMw (Goed Gebruik Geneesmiddelen programma) door de onderzoekers van de afdeling Klinische Informatiekunde van het Amsterdam UMC op 14 Nederlandse IC-afdelingen.

In deze studie is onderzocht hoe vaak er sprake is van potentiële medicatie interacties op de IC, welke van deze interacties van belang is voor de IC-patiënt en hoe waarschuwingen via een computersysteem voor risicovolle potentiële medicatie interacties verbeterd kunnen worden tijdens het voorschrijven van medicatie. Potentiële medicatie interacties zijn combinaties van twee geneesmiddelen die mogelijk (potentieel) tot een wisselwerking (interactie) in het lichaam kunnen leiden. Deze wisselwerking zou kunnen leiden tot een ongewenste verminderde of juist versterkte werking van de betrokken geneesmiddelen.

De SIMPLIFY onderzoekers hebben laten zien dat IC-patiënten vaak worden blootgesteld aan potentiële medicatie interacties, maar dat bijna 40% daarvan niet van belang is voor de IC-patiënten. Dit komt vooral omdat op de IC, patiënten heel uitgebreid en op verschillende manieren worden bewaakt (bijv. via hartbewaking en regelmatig bloedprikken) zodat de gevolgen van potentiële medicatie interacties goed in de gaten kunnen worden gehouden.

Vervolgens is het computersysteem aangepast zodat het alleen waarschuwde voor potentiële medicatie interacties die wel van belang zijn voor de IC-patiënt. Dit helpt de IC-artsen beter belangrijke waarschuwingen te zien. Door de aanpassing nam het aantal potentiële medicatie interacties af met tenminste 10%. Minder meldingen en meer effect van het computersysteem en daarmee verbeterde medicatieveiligheid op de IC. Voor meer informatie over deze studie lees het projectverhaal op de website van ZonMw.