Aan de Richtlijn COVID-19 is een nieuwe module toegevoegd, de Module Invasieve beademing bij COVID-19. De richtlijnmodule bevat aanbevelingen voor invasieve beademing bij patiënten met COVID-19-gerelateerd hypoxemisch falen. De plaats van vroege endotracheale intubatie wordt behandeld, evenals de optimale positieve eind-expiratoire druk (PEEP), en is bedoeld voor alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij invasieve beademing van patiënten met COVID-19-gerelateerd hypoxemisch falen.

Het initiatief voor deze richtlijnmodule is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. De module is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de intensivisten, anesthesiologen, longartsen en verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten. De klinische fysica leverde een bijdrage in de klankbordgroep. Er werd aandacht besteed aan het patiëntperspectief door deelname van Stichting Family and Patient Centered Intensive Care/ IC Connect in de klankbordgroep en commentaarfase.

U kunt de module hier lezen