Er is jaren veel debat gaande over hoe je kinderen een bezoek kunt laten brengen aan naasten op de IC, zonder dat dit te belastend of traumatiserend is voor het kind. Dit artikel geeft tien aanbevelingen voor het bezoeken van de IC met (jonge) kinderen. Zaken als plan het bezoek, zorg voor informatie op het niveau van het kind en het bieden van psychosociale ondersteuning komen aan bod. Lees het hele artikel in de bijlage.

Bijlage: 1 Policies child-friendly visiting – PDF 548 KB