Een groep van zeer betrokken ziekenhuisfysiotherapie-experts heeft aanbevelingen voor het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met het Coronavirus (COVID-19) in de ziekenhuisfase opgesteld.

Fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met COVID-19 in de ziekenhuisfase

Deze aanbevelingen kunnen collega’s in ziekenhuizen ondersteunen gedurende de ziekenhuisopname van deze patiëntengroep.​

Aanbevelingen nu beschikbaar
Het betreft een factsheet met een overzicht van 5 aanbevelingen, die is ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), KNGF en de NVZF.

Daarnaast is een ondersteunend, inhoudelijk toelichtingsdocument beschikbaar met aanbevelingen voor fysiotherapeutisch handelen. De aanbevelingen zijn opgesteld vanuit de leerstoel Paramedische Wetenschappen binnen de afdelingen Revalidatie en IQ healthcare van het Radboudumc in samenwerking met inhoudelijke experts uit andere academische en regionale ziekenhuizen.

Bron vermelding: www.kngf.nl