Per 1 januari j.l. hebben binnen het bestuur van Stichting FCIC en patiëntenorganisatie IC Connect twee bestuurswisselingen plaatsgevonden.

Het bestuur van FCIC/IC Connect is zeer verheugd met twee nieuwe mensen in haar midden.

  • Daphne Bolman is sinds 1 januari de nieuwe voorzitter van IC Connect en volgt daarmee Marianne Brackel op.
  • Anita Brenters vervult de functie van algemeen bestuurslid IC Connect en FCIC.

oorzitter FCIC Lilian Vloet: ”We kennen Daphne al wat langer als een actieve en mondige vrijwilligster. Sinds een jaar is Daphne bestuurslid van FCIC. Gedurende die periode hebben we haar organisatorische en leidinggevende capaciteiten zeer gewaardeerd.”

Oud-voorzitter IC Connect Marianne Brackel: “Ik kan mij geen betere opvolgster wensen dan Daphne. Ze is uitstekend in staat om haar eigen indrukwekkende IC-ervaring en de nasleep daarvan voor haar zelf en naasten om te zetten in visie en beleid voor FCIC en IC Connect. Ik draag vol vertrouwen de bestuurshamer aan Daphne over en ik ben ervan overtuigd dat IC Connect bij haar in goede handen is!”

Voorzitter FCIC Lilian Vloet: ”Anita is nieuw binnen de organisatie, maar met haar ervaring als voormalig IC patiënt, verpleegkundige en marketeer, denken we dat zij een zeer welkome bijdrage kan leveren in het bestuur.”

Namens het bestuur FCIC en IC Connect
Lilian Vloet, voorzitter FCIC