Update: we hebben nog 15 proefpersonen nodig!

Wilt u weten hoe uw huidige conditie is? Meldt u dan aan als proefpersoon voor ons onderzoek!

De afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Amsterdam UMC voert onderzoek uit naar het fysieke herstel van mensen na een intensive care (IC) opname. Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar proefpersonen.

Waarom deelnemen aan dit onderzoeksproject?

Het is bekend dat een deel van de mensen die op een IC is behandeld langdurig klachten houdt van spierzwakte, conditieverlies en vermoeidheid. Middels dit onderzoek willen wij inzicht krijgen in het fysiek functioneren na IC ontslag. Zo streven wij ernaar in de toekomst de revalidatiebehandeling optimaal te kunnen inrichten en aan te laten sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van mensen na een IC opname.

Wat wordt er van u verwacht als u meedoet aan het onderzoek?

Als u meedoet dan worden er verschillende fysieke testen uitgevoerd waaronder een maximale inspanningstest op een hometrainer, metingen van de spierkracht en spiermassa, een looptest en steptest. Daarnaast wordt u gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen en gedurende een week uw activiteiten bij te houden. Het onderzoek bestaat uit 2 bezoeken (à 4 uur per bezoek). Telefonisch zal worden afgestemd welke dagen u voorkeur hebben. De metingen vinden plaats op de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie AMC.

Reiskostenvergoeding

Voor uw bezoek aan het AMC ontvangt u een reiskostenvergoeding van € 0.19 per kilometer of aangetoonde kosten met openbaar vervoer.

Wie kunnen zich aanmelden?

U kunt zich aanmelden als u:

  • ouder dan 18 jaar bent en,
  • in de afgelopen 2 jaar minimaal 24 uur op de IC opgenomen bent geweest en,
  • geen aandoening van neurologische aard heeft.

Mocht u geïnteresseerd zijn of heeft u vragen neem dan contact op met Denise Wieferink, onderzoeker en fysiotherapeut op de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het AMC (d.c.wieferink@amsterdamumc.nl).

Wij kijken ernaar uit om u te ontvangen en samen met u de toekomst van het herstel na een IC opname te optimaliseren.

Denise Wieferink, MSc                                                 Dr. Marike van der Schaaf

Onderzoeker afdeling Revalidatie                                 Hoofdonderzoeker afdeling Revalidatie

Amsterdam UMC, locatie AMC                                     Amsterdam UMC