We merken dat het Post Intensive Care Syndroom (PICS) bij de eerstelijnszorg nog vrijwel onbekend is. PICS wordt daardoor onvoldoende herkend bij de patiënt of diens naasten (PICS-familie), met als gevolg dat de juiste behandeling en of doorverwijzing niet plaats vindt. Veel voormalige IC-patiënten en naasten moeten hierdoor zelf zoeken naar de juiste hulp. Juist de huisarts kan een centrale rol spelen in de herkenning van symptomen, behandeling en eventuele verwijzing. Hij/zij kan daarmee bijdragen aan het herstel van voormalig IC-patiënten en hun naasten.

De projectgroep nazorg heeft een folder gemaakt voor de huisarts en praktijkondersteuner met informatie over de symptomen van PICS, PICS-F en de rol van de huisarts tijdens en na de IC-periode.

De komende tijd willen we de folder zoveel mogelijk verspreiden. De werkgroep nazorg verspreidt de folder in digitale vorm naar alle IC-afdelingen in Nederland, met de vraag of zij deze willen versturen samen met de ontslagbrief van de patiënt.

Helpt u mee om de kennis over PICS te vergroten door de folder te bestellen voor de huisartsenpraktijken in uw eigen regio?