Nazorg

IC-Nazorg is binnen de ziekenhuizen landelijk gezien nog niet overal voldoende ontwikkeld. De mogelijkheden binnen de ziekenhuizen zijn divers en de deskundigheid op het gebied van ontwikkeling en aanbod van nazorg is  onvoldoende aanwezig. En dit terwijl de behoefte aan nazorg bij patiënten en naasten wel nadrukkelijk aanwezig is, zowel intra- als extramuraal. Een uitdaging voor FCIC.

Lees meer

visie_op_nazorg_werkgroep_nazorg_stichting_FCIC.docx

 

project_psychosociale_zorg.png 

 

Project psychosociale zorg  

Een ziekte of behandeling kan gepaard gaan met angst, somberheid en spanning. Ook kunnen problemen ontstaan in de omgang met naasten of op het werk. Als deze problemen niet tijdig gesignaleerd worden is de kans groot dat deze klachten erger worden, wat het lichamelijk herstel in de weg staat. Om hier wat aan te doen, is het project psychosociale zorg gestart.

Samen met tien patiëntenorganisaties willen we dat psychosociale klachten bij patiënten (jongeren en volwassenen) en hun naasten sneller opgemerkt worden. We onderzoeken daarom hoe artsen speciaal daarvoor ontwikkelde vragenlijsten in hun spreekkamer kunnen gebruiken. Ook werken we aan heldere informatie over mogelijke niet-lichamelijke klachten bij een ziekte. Met deze informatie krijgen patiënten beter inzicht in wat voor gevolgen een ziekte kan hebben. Voor mensen die hulp willen bij hun klachten wordt een keuzehulp gemaakt met behandelmogelijkheden en een verwijskaart naar gespecialiseerde zorgverleners. Met deze middelen vinden patiënten gemakkelijker de zorg en zorgverlener die bij hen past.

 

Waar staan we?

Het project loopt nu 8 maanden. Er wordt informatie voor patiënten ontwikkeld over niet-lichamelijke klachten bij ziekte. Dit doen we voor jeugdige patiënten (tot 18 jaar), volwassen patiënten en naasten. Er zijn groepsgesprekken en interviews gehouden om vast te stellen welke vragen beantwoord moeten worden in de patiënten informatie. Bijvoorbeeld: wat zijn psychosociale klachten? Waar kan ik terecht voor hulp of ondersteuning? Wat zijn de gevolgen voor mijn dagelijks leven en wat dit betekent voor mij en mijn omgeving. Voor het ontwikkelen van de informatie-keuzehulp is door onderzoekers van de Patiëntenfederatie een groepsgesprek met patiënten gehouden en een korte vragenlijst uitgezet. Door deze gesprekken is meer inzicht gekregen in wat belangrijk is voor patiënten bij de keuze voor een type psychosociale zorgverlener (denk aan een psycholoog, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger, etc.) en de vragen die patiënten daarbij hebben.

 

Planning komend half jaar

Eind 2018 wordt de generieke patiënte informatie voor de drie doelgroepen afgerond en openbaar gemaakt. Naast de generieke patiënten informatie zullen een aantal patiëntenorganisaties ziektespecifieke patiënteninformatie ontwikkelen over psychosociale zorg. Ook wordt de informatie-keuzehulp verder ontwikkeld en lopen de pilots rondom het implementeren van vragenlijsten door. Dit project wordt uitgevoerd op basis van een subsidie van Zorginstituut Nederland. De betrokken (patiënten)organisaties zijn: Harteraad, Dwarslaesie Organisatie Nederland, Huidpatiënten Nederland, Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties, Oogvereniging, Stichting Kind en Ziekenhuis, Nederlandse Stichting Overgewicht, Family and patient Centered Intensive Care (FCIC), Nierpatiënten Vereniging Nederland en Nederlands Instituut van Psychologen.

FCIC wil als deelnemer aan dit project aandacht geven aan ontwikkelen van informatie voor ex IC patiënten en hun naasten die behoefte hebben aan specifieke advies over psychosociale zorg rond Post Intensive Care Syndroom (PICS).

Gezamenlijke doel binnen dit project is psychosociale zorg standaard onderdeel maken van de zorg.  Voor meer informatie over het samenwerkingsproject kunt u mailen naar de projectleider van de Patiëntenfederatie Rinie Lammers.  De projectleider bij FCIC is Ruud Klerks. ruudklerks@yahoo.com