Samen de impact van IC-opnames beperken

Doelstelling

Kennis over PICS en PICS-F verbreden en interventies bevorderen om klachten te voorkomen en managen.

Voormalige IC-patiënten met PICS hebben fysieke, psychische en cognitieve klachten. Lees meer over het Post Intensive Care Syndroom (PICS).

De klachten raken ook de naasten. Ook zij hebben een intensieve, soms machteloze periode doorgemaakt. Dit maakt hen angstig dat het opnieuw zou kunnen gebeuren. Daarnaast zien ze dagelijks de nasleep van de kritieke ziekte bij hun geliefde. Dit maakt dat zij minder aandacht hebben voor hun eigen gezondheid.

Ook zij kunnen klachten van angst, depressie en PTSS ontwikkelen, maar ook een verstoorde rouwverwerking als de naaste op de IC overlijdt.

PICS voorkomen met naasten en multidisciplinair team

Alle pijlers van persoonsgerichte IC-zorg (fcic) dragen bij aan het verminderen van PICS. Oftewel het beperken van de impact van een IC-opname.

Naasten kunnen daar een fundamentele bijdrage aan leveren. Hun betrokkenheid vermindert de stress. Dat werkt positief naar beide kanten.

Goede behandeling van PICS vraagt daarnaast om een multidisciplinair team van:

  • intensivisten
  • gespecialiseerde verpleegkundigen
  • fysiotherapeuten
  • revalidatiespecialisten
  • psychologen
  • logopedisten
  • diëtisten
  • psychiaters

De overdracht van IC naar reguliere verpleegafdeling en vervolgens naar huis of eventuele thuiszorg verloopt niet altijd vlekkeloos. Belangrijk is dat dit goed gecoördineerd gebeurt, in goede samenwerking, met aandacht voor continue ondersteuning zowel op de IC als op de reguliere ziekenhuisafdeling tot en met thuis. Waarbij goede overdracht van de ene naar de andere situatie essentieel is.

Wat kun je doen om de kans op PICS(F) te verminderen?

Het verminderen van PICS begint al op de IC. Bijvoorbeeld met het correct toepassen van de PAD richtlijnen en delier screening, vroegtijdig mobiliseren en goede communicatie.

Daarnaast kunnen alle suggesties die we in dit onderdeel ‘Van IC naar fcic’ beschrijven, bijdragen aan de preventie van PICS en PICS(F). Zie ook de Kennisbank en de projecten van stichting FCIC voor meer informatie en suggesties.

Literatuur

Harvey, M. A., & Davidson, J. E. (2016). Postintensive care syndrome: right care, right now… and later. Critical care medicine, 44(2), 381-385.

Lees meer

Back To Top