Het doel van intensive care is patiënten laten herstellen met voldoende kwaliteit van leven. Soms is dat niet haalbaar en blijkt behandelen niet langer zinvol.

Op dat moment verandert het therapeutisch handelen naar het verminderen van lijden en de best mogelijke zorg tot aan het levenseinde.

Doelstelling

Bevorderen van palliatieve zorg die recht doet aan de fysieke, mentale, emotionele en spirituele behoeften van patiënten en naasten. Daarnaast het bevorderen van ondersteuning van de professionals.

De uitgebreide palliatieve zorgverlening is gericht op een levenseinde zonder ongemak en lijden voor de patiënt en zijn naasten. Naar de wensen van de patiënt en naar geldende culturele en ethische standaarden.

Hij wilde weten hoe zijn vader de laatste uren had doorgebracht. Of hij geleden had. Ik heb de zoon gerust kunnen stellen.

Start met goede informatievoorziening vooraf

Net als bij de andere pijlers van fcic-zorg is communicatie ook in de palliatieve fase essentieel. Goede informatievoorziening aan naasten en gezamenlijke besluitvorming voorafgaande en tijdens het overlijden van de patiënt is doorslaggevend in het later verwerkingsproces.

Soms zijn de mogelijkheden beperkt, bijvoorbeeld wanneer de patiënt al na een paar uur of zelfs enkele minuten komt te overlijden.

Besluitvorming in de situatie van de kritieke patiënt aan het einde van zijn/haar leven kan leiden tot meningsverschillen. Zowel bij professionals onderling als tussen professionals en naasten.

Regelmatig, open overleg helpt hierbij voor een juiste teamgeest, waarbij alle betrokkenen zich veilig voelen om hun twijfels en zorgen te uiten. Dat is belangrijk in een vroeg stadium en na het overlijden, op een constructieve manier.

Wat kun je doen om optimale palliatieve zorg op de IC te bevorderen?

  • Leg de afspraken met naasten goed vast
  • Bereid naasten voor op het naderende afscheid, inclusief wat ze kunnen verwachten aan fysieke veranderingen bij hun geliefde
  • Introduceer het gebruik van een afscheidsmand met materialen zoals LED-kaarsen, gedachten bundels, geloofsattributen
  • Betrek een geestelijk verzorger als dat mogelijk is
  • Bied aan om een herinnering te maken (foto maken, vingerafdruk nemen, haarlok afknippen) als dat mogelijk is

We troosten haar en begeleiden haar bij die emotionele laatste momenten.

Literatuur

Aslakson, R. and P. Spronk, Tasking the tailor to cut the coat: How to optimize individualized ICU-based palliative care? 2016, Springer.

Metaxa, V., Anagnostou, D., Vlachos, S., Arulkumaran, N., van Dusseldorp, I., Bensemmane, S., . . . Curtis, R. (2019). Palliative care interventions in intensive care unit patients – a systematic review protocol. Syst Rev, 8(1), 148.

Noome et al. The nursing role during end-of-life care in the intensive care unit related to the interaction between patient, family and professional: an integrative review. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2016; 30; 645–66. doi: 10.1111/scs.12315

Kentish-Barnes, N. (2019). Bereavement care and research in the intensive care unit: Opportunities and challenges. Nurs Crit Care, 24(4), 189-191. doi:10.1111/nicc.12457

Zie voor meer literatuur in de Kennisbank

Lees meer

Back To Top