Patiënten kunnen een delier doormaken, terwijl naasten leven tussen hoop en vrees, angstig naar de uitslagen op de monitoren staren en schrikken van elk alarm.

Een opname op de IC is voor de naasten alsof het gewone leven op pauze is gezet.

Zij kunnen angst en onzekerheid ervaren, wat uiterst begrijpelijk is. De noodzaak om IC-zorg af te stemmen op ondersteuning van naasten in deze stressvolle situatie staat buiten kijf.

Voor ons gezin was het een hele heftige tijd: ook zij hebben geleerd dat het goed is om ook aan artsen je hulp te vragen of je zegje te zeggen.

Doelstelling

Naasten betrekken in het zorgproces op de IC.

Naasten betrekken in de verzorging van de patiënt op de IC kan positieve effecten hebben op patiënt, familie én zorgprofessionals. Het vermindert de emotionele stress en bevordert de verbondenheid en communicatie tussen alle betrokkenen.

Sommigen willen helpen in de zorg voor hun naaste. Je kunt naasten betrekken in de verzorging van de patiënt als de situatie dit toelaat en zij daar zelf behoefte aan hebben.

Dit kan helpen om het gevoel van controle terug te krijgen. Ze kunnen iets doen voor hun dierbare. Je kunt hierbij denken aan bijdragen in de verzorging, eten en drinken geven, iets voorlezen of informatie geven, muziek uitzoeken, helpen bij revalidatie-oefeningen. Natuurlijk altijd met advies en coaching door de professionals.

De mate van betrokkenheid kan variëren, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden. Van informeren tot intensief bijdragen aan de verzorging.

Participatie van naasten in de zorg op de IC staat volop in de belangstelling bij wetenschappelijk onderzoek. Professionals denken vaak dat participatie niet goed is vanwege de kans op trauma bij de familie, verstoring van het werk, afleiding en negatief effect op het zorgteam. Het tegendeel blijkt meestal waar.

Naasten willen graag bij hun naaste zijn in moeilijke momenten. Hun aanwezigheid kan leiden tot:

 • stressreductie
 • de buitenwereld naar binnen halen
 • grotere tevredenheid bij naasten
 • acceptatie bij naasten in de situatie rondom het overlijden van de patiënt
 • voorbereiding van naasten op rol in de nazorg
 • sneller herstel en revalidatie van de patiënt

Kinderen op IC-bezoek

Het bezoek van kinderen op de IC kan een goed idee zijn. Met de juiste aandacht en voorbereiding is dit niet traumatisch voor kinderen, zoals vaak gedacht wordt, maar juist heilzaam bij de verwerking. Ook voor patiënten is de aanwezigheid van hun kinderen heel stimulerend en dit kan positief uitwerken in het herstel.

Ik geef de drie kinderen een regenboogkristal mee. Het vierde kristal hangt haar zoon van 11 aan de infuuspaal.

Hoe kun je naasten betrekken in de zorg op de IC?

 • Wekelijks psychosociale ronde (maatschappelijk werk, geestelijke verzorging)
 • Family Witnessed Resuscitation
 • Naasten aanwezig tijden medische interventies
 • Naasten standaard betrekken tijdens de visite ronde
 • Familie participatie menu
 • Gespreksmodellen voor gezamenlijke besluitvorming; zoals de gesprekskaart Intensive Care
 • Een goede evaluatie van de IC-opname

Projecten stichting FCIC rond betrekken familie

Project Kinderen op bezoek op de IC

Mijn kinderen heb ik 9 (!!!!!!!!!) dagen niet kunnen zien.

Literatuur

Azoulay, É., Pochard, F., Chevret, S., Arich, C., Brivet, F., Brun, F., . . . Galliot, R. (2003). Family participation in care to the critically ill: opinions of families and staff. Intensive care medicine, 29(9), 1498-1504.

Beesley, S. J., Hopkins, R. O., Francis, L., Chapman, D., Johnson, J., Johnson, N., & Brown, S. M. (2016). Let them in: family presence during intensive care unit procedures. Annals of the American Thoracic Society, 13(7), 1155-1159.

Kleinpell, R., Heyland, D. K., Lipman, J., Sprung, C. L., Levy, M., Mer, M., . . . Curtis, J. R. (2018). Patient and family engagement in the ICU: Report from the task force of the World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine. J Crit Care, 48, 251-256. doi:10.1016/j.jcrc.2018.09.006

van Beusekom, I., Bakhshi-Raiez, F., de Keizer, N. F., Dongelmans, D. A., & van der Schaaf, M. (2015). Reported burden on informal caregivers of ICU survivors: a literature review. Critical Care, 20(1), 1-8.

Zie voor meer literatuur in de Kennisbank

Lees meer

Back To Top