Ga naar hoofdinhoud

Vanouds is er terughoudendheid met bezoek op de IC in het belang van rust voor de patiënt en continuïteit in het zorgproces.

De aanwezigheid van naasten kan de impact van een IC-opname voor de patiënt juist verminderen. Betrokkenheid van naasten werkt positief voor beide partijen. Flexibele bezoektijden maken dat mogelijk. Ze verstoren het zorgproces niet, als daar goede afspraken over zijn.

Ik ben juist zo blij dat mijn broer en zus er zijn. Bij hun kan ik gewoon gaan slapen, dan voel ik hun handen in de mijne voordat ik in slaap val.

Doelstelling

Mogelijkheden creëren voor flexibele bezoektijden op de IC.

De terughoudendheid om ruimere of zelfs flexibele bezoektijden (24/7 open-deur-beleid) te introduceren, gaat voorbij aan de positieve kant hiervan.

Er zijn inmiddels goede ervaringen met het open-deur-beleid bij een aantal Nederlandse IC’s. De aanwezigheid van naasten:

  • bevordert het herstel en verkort de ligduur doordat patiënten eerder terugkomen in de realiteit.
  • verkleint de kans op of de ernst van delier.
  • verstoort het zorgproces niet bij goede afspraken

Dit kan betekenen dat je als professional enkele knelpunten kunt tegenkomen, zoals naasten die (te) veel vragen stellen, continu aanwezig zijn, op alle zorg letten, manipulatief de situatie naar hun hand willen zetten tot zelfs agressief gedrag.

Toch zijn dit uitzonderingen. Over het algemeen zijn naasten blij met elke handreiking, met een mogelijkheid om iets te kunnen doen.

Hoe kun je zorgdragen voor flexibele bezoektijden op de IC?

  • Flexibele bezoektijden, 24/7 of toch in ieder geval van 11 tot 21 en indien gewenst de eerste contactpersoon ook in de nacht is mooi om naar te streven.
  • Overleg met je collega’s wat haalbaar is in de werkwijze op de afdeling en maak een stappenplan. Betrek ook de leidinggevenden en het artsenteam in de veranderingen.
  • Communiceer helder.

Ik vond het fijn dat er iemand naast me zat, het bood afleiding en ik was dan niet alleen.

Literatuur

Davidson, J. E., Aslakson, R. A., Long, A. C., Puntillo, K. A., Kross, E. K., Hart, J., . . . Nunnally, M. E. (2017). Guidelines for family-centered care in the neonatal, pediatric, and adult ICU. Critical care medicine, 45(1), 103-128.

Riley, B. H., White, J., Graham, S., & Alexandrov, A. (2014). Traditional/restrictive vs patient-centered intensive care unit visitation: perceptions of patients’ family members, physicians, and nurses. American Journal of Critical Care, 23(4), 316-324.

Riley, B. H., White, J., Graham, S., & Alexandrov, A. (2014). Traditional/restrictive vs patient-centered intensive care unit visitation: perceptions of patients’ family members, physicians, and nurses. American Journal of Critical Care, 23(4), 316-324.

Zie voor meer literatuur in de Kennisbank

Lees meer

Back To Top