In de zomer nodigden we de bezoekers van deze website  uit om hun ervaringen en belevingen over gevolgen van een opname op een intensive care afdeling vast te leggen. Deze uitnodiging leidde tot vele, zeer diverse reacties, die de basis hebben gevormd voor dit boek: ‘Impact van intensive care’.

Het geeft een inkijk in de nog vrijwel onbekende wereld van de intensive care. Over de diepgaande gevolgen van een ernstige ziekte of trauma en de IC-behandeling. Gezien vanuit de IC-survivors, hun naasten en IC-verpleegkundigen.

Op 11 december a.s. zal mevrouw Ronnie van Diemen, Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd het eerste exemplaar van dit boek in ontvangst nemen.