Mark van der Boogaard

Radboud UMC
Mark van den Boogaard is senior onderzoeker op de afdeling intensive care van het Radboudumc en heeft een achtergrond als IC-verpleegkundige. Hij leidt meerdere onderzoekslijnen: delirium op de IC, persoonsgerichte IC-zorg en Langetermijnuitkomsten van IC-zorg en begeleid hierbij meerdere promovendi en Masterstudenten. Daarnaast leidt hij het IC-café van Nijmegen&Omstreken.
Back To Top