skip to Main Content

Mark van der Boogaard

Radboud UMC
Mark van den Boogaard is senior onderzoeker op de afdeling intensive care van het Radboudumc en heeft een achtergrond als IC-verpleegkundige. Hij leidt meerdere onderzoekslijnen: delirium op de IC, persoonsgerichte IC-zorg en Langetermijnuitkomsten van IC-zorg en begeleid hierbij meerdere promovendi en Masterstudenten. Daarnaast leidt hij het IC-café van Nijmegen&Omstreken.
Back To Top