Hidde Heesakkers

Radboud UMC
Hidde Heesakkers is werkzaam in het RadboudUMC als arts-assistent op de IC. Daarnaast doet hij onderzoek naar de impact van de COVID-19 pandemie, waarbij hij kijkt naar de langetermijngevolgen voor COVID-19 IC-patiënten, hun familieleden en IC-verpleegkundigen.
Back To Top