Ga naar hoofdinhoud

Introductie

Communicatieproblemen behoren tot de meest voorkomende uitdagingen die gemeld worden door IC-patiënten met mechanische beademing. Dit kan heel beangstigende en frustrerende situaties geven voor wakkere patiënten. Patiëntvertegenwoordigers, verpleegkundigen, ergotherapeuten, logopedisten, intensivisten en anderen werken samen om dit probleem aan te pakken en om de ervaring en de kwaliteit van de kritieke zorg voor patiënten en naasten te verbeteren.

Doelstelling

Communicatie met een wakkere patiënt aan de beademingsmachine verbeteren.

Aandachtspunten

 • Bewustwording bij IC-professionals (verpleegkundigen en artsen) vergroten ten aanzien van het belang van communicatie met een wakkere IC-patiënt.
 • Informatieverstrekking aan IC-patiënt en naasten over communicatiemogelijkheden.
 • Onderwijs voor IC-professionals in communicatie partnerstrategieën en andere ondersteunende methoden.
 • Geschikte apps/communicatiebladen/hulpmiddelen inventariseren en/of ontwikkelen ter advisering aan IC-afdelingen.
 • Ergotherapie en logopedie inschakelen op IC om communicatie en passende hulpmiddelen in te zetten.
 • Stichting FCIC heeft een rol als opdrachtgever voor de projectgroep en stelt in overleg (beperkte) financiële middelen beschikbaar voor de uitvoering van het plan van aanpak.

Afbakening

Communicatie is een breed containerbegrip. Ook ‘de IC-patiënt’ is divers, van cognitief zeer goed aanspreekbaar tot uitgebreide beperkingen door ziekte en sedatie. Voor dit project richten wij ons op de wakkere patiënt aan de beademing met voldoende taalbegrip en alertheid om een eenvoudig gesprek te kunnen volgen of te initiëren.

Wat doen we niet:

 • Uitvoering en implementatie op brede (nationale) schaal
 • Onderzoek

Plan van aanpak

Informatie

 • Bestaand materiaal verzamelen en eventueel bewerken voor de websites fcic.nl en www.icconnect.nl
 • Instructiekaarten en handleiding
 • Film en/of animatie maken (zie hieronder het resultaat)

Educatie

Overwegen om dit ook voor Nederland op te zetten, op basis van deze expertise. Eventueel aanvullen met recente technische ontwikkelingen zoals een app.

 • Lessen tijdens IC-opleiding

Hulpmiddelen

Het erkennen van de dringende noodzaak en prioriteit van goede communicatie voor en door IC patiënten creëert de behoefte aan adequate hulpmiddelen voor die communicatie. Essentieel is om de aandacht van IC-professionals te vergroten tav communicatie met wakkere IC-patiënten. Alleen dan is het mogelijk om een betere inbedding te bewerkstelligen van de onderstaande hulpmaterialen.

Instructie kaart

Letterbord

Oogbesturing

GBS communicatiekaarten

Communicatie apps

Digitale app ondersteuning

Effectieve communicatie-vragenset ontwikkelen

Projectgroepleden

Rieneke Wijers; Ergotherapeut en patiëntvertegenwoordiger
Hanneke Schefer; Patiëntvertegenwoordiger
Willem Roudijk; Expertise communicatie-app, voormalig IC-verpleegkundige
Bernadette Veenstra; Logopedist Gelderse Vallei
Marleen Geertsma; Logopedist Gelderse Vallei
Anne Rutten; Intensivist ETZ
Margo van Mol; Psycholoog, IC-verpleegkundige Erasmus MC

Als je belangstelling hebt om in deze projectgroep te participeren, neem dan contact op met Margo via secretaris@fcic.nl

Back To Top