De gezamenlijke inzet van vrijwillige professionals, wetenschappers en naasten om met stichting FCIC de impact van een IC-opname te beperken, krijgt alom erkenning.

Dat blijk onder meer uit een reeks prijzen die de stichting de afgelopen jaren ontving.

PGOsupport impactprijs 2018

Daadwerkelijke verbetering voor patiënten en cliënten bewerkstelligen, beloont PGOsupport met de impactprijzen.
In 2018 ontving Stichting FCIC zowel de juryprijs als de publieksprijs voor de meeste impact, vanwege de behaalde resultaten:

  • Relevante instituten in de zorg (binnen IC en daarbuiten) zijn bekend met PICS en erkennen de aandoening
  • Preventie van PICS en IC-nazorg zijn toekomstige indicatoren in de kwaliteitsstandaard Organisatie van de IC
  • VWS erkent PICS als nieuwe, afzonderlijke aandoening
  • VWS verstrekt subsidie aan nieuw opgerichte patiëntenorganisatie IC Connect
  • Er komt een richtlijn voor nazorg en revalidatie van IC-patiënten
  • Veel Intensive Cares hebben al patiënt- en familiegerichte zorg geïntroduceerd
    Meer hierover op de website van PGOsupport.

Anna Reynvaan Praktijkprijs 2015

De Anna Reynvaan Praktijkprijs 2015 ging naar stichting FCIC vanwege de samenwerking tussen professionals en ervaringsdeskundigen die bruggen bouwt en de Intensive Care naar een hoger niveau tilt.

Gouden Oor Award Zorg 2014

Effectief omgaan met feedback van klanten wordt jaarlijks beloond met de Gouden Oor Awards.
In 2014 ontving stichting FCIC deze prijs in de categorie Zorg, voor het project luisteren naar patiënten en hun naasten. De wijze waarop de projectdeelnemers familieleden van ic-patiënten begeleiden en betrekken bij de zorg voor hun familielid was goed voor de eerste plaats.

Back To Top