Stichting FCIC is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Naam

Stichting Family and patient Centered Intensive Care (Stichting FCIC)

Doelstelling

Stichting FCIC is een samenwerkingsverband tussen professionals, onderzoekers, en (voormalig) IC-patiënten en naasten met het doel: samen de impact van een IC-opname beperken.

Dat doen we door de kennis over de psychosociale, cognitieve en fysieke gevolgen van een IC-opname voor de patiënt, zijn familie en naasten te delen.

FCIC betrekt daarbij nadrukkelijk het perspectief van de patiënt en diens naasten vanuit de overtuiging dat dit onlosmakelijk verbonden is met de medisch-technische en multidisciplinaire zorg in alle fasen van intensieve zorg.
Meer over de doelstellingen van Stichting FCIC.

IC Connect

IC Connect is de patiëntenorganisatie van Stichting FCIC.
De patiëntenorganisatie valt statutair, juridisch, organisatorisch en financieel onder Stichting FCIC.
Het doel van IC Connect is: een betere kwaliteit van leven na de IC.
Meer over de doelstellingen van IC Connect.

RSIN

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer
854862158

Kamer van Koophandel

Stichting FCIC staat ingeschreven onder nummer 62549278

Contactgegevens

Zie onder contact

Bank

Rekeningnummer: NL34 RABO 0302527699

Bestuur

Zie Over FCIC

Beloningsbeleid

Bestuur, leden van projectgroepen en alle andere betrokkenen bij Stichting FCIC werken als onbezoldigd vrijwilliger.
Ook bestuursleden krijgen geen beloning, behalve incidentele reis- en onkostenvergoedingen.

Activiteiten

Stichting FCIC beleidsplan 2020-2022 (pdf)

Zie ons Jaarverslag 2022 en Jaarrekening 2022

Zie ons Jaarverslag 2021 en Jaarrekening 2021

Zie ons Jaarverslag 2020 en Jaarrekening 2020

Zie ons Jaarverslag 2019 en Jaarrekening 2019

Zie ons Jaarverslag 2018 en Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Partner websites

Back To Top