Sonsoles Boter Balaguer GGZ psycholoog in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft

“De psychische gevolgen van een IC-opname zijn vaak voor een buitenstander onzichtbaar en daardoor in ziekenhuizen  vaak onderbelicht. 

Als GioS (klinisch psycholoog) werkzaam bij de afdeling Medische Psychologie van het Albert Schweitzer ziekenhuis kwam ik vroeger patiënten tegen die onnodig lang met psychische problemen kampten na een IC-opname. Vroeg screenen en vroeg behandelen van angst, depressie of ander psychisch leed versnelt het herstel. Vroeg signaleren en vroeg doorverwijzen naar een Medisch Psycholoog zorgt niet alleen voor minder persoonlijk leed bij de patiënt, maar ook voor minder leed bij de naasten, minder medische kosten en minder verzuimkosten.

Kortom, we hebben allen baat bij een goede nazorg! De Werkgroep Nazorg biedt de mogelijkheid om kennis en ervaringen vanuit verschillende invalshoeken te delen en te bundelen; dat is een mooie platform om met collega’s van het hele land te zorgen dat de IC -nazorg verbeterd wordt”.