Sjanine Voermans icu verpleegkundige Elisabeth Ziekenhuis Tilburg

Mijn naam is Sjannine Voermans. Ik ben  IC-verpleegkundige in het  ETZ ziekenhuis locatie Zuid  te Tilburg.

In 2011 zijn wij binnen de IC afdeling gestart met een pilot 'nazorgpoli' voor ex-IC patiënten en naasten. Dit is door de patiënten, hun begeleiding en mijn collega's zeer positief ontvangen en vanaf die tijd is een afspraak op de nazorgpoli een structureel onderdeel van het zorgproces geworden. 

Uit onderzoeksresultaten is gebleken dat nazorg in ieders ziekteproces een belangrijke rol speelt naar volledig  herstel voor patiënt en zijn omgeving. Mijn ervaring zegt dat je nazorg niet kunt vastleggen in een standaard, het is iedere keer weer individueel maatwerk.  Ik ben verheugd dat ik hier samen met mijn collega's inhoud aan kan en mag geven. 

Kennis, ervaringen, ontmoetingen met andere disciplines en nieuwe ideeën zijn de ingrediënten om de nazorg naar een hoger plan te trekken. Hoe fijn zou het zijn als alle ziekenhuizen in Nederland een vorm van nazorg voor IC- patiënten en hun naasten zouden bieden!  Daaraan wil ik graag mijn bijdrage leveren en om die reden ben ik lid geworden van de werkgroep FCIC.