Selma Otto Verpleegkundig Manager UMC Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht

Zorg gaat over mensen. Iedere patiënt is anders en heeft het recht om zelf de regie te voeren over de zorg die hij nodig heeft. In het Kinder Wilhelmina Ziekenhuis proberen we die zorg zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften en het ontwikkelingsniveau van het kind. Gebaseerd op wie hij/zij is, inclusief zijn/haar achtergrond en sociale omgeving. We betrekken patiënten en hun ouders, naast de zorg, ook bij ons onderzoek en onderwijs. De kinderraad is daarvan een mooi voorbeeld.

Ik werk binnen de Eenheid Intensieve Zorg in het WKZ, waar naast het kinderhartcentrum ook de kinder IC deel van is. Binnen de eenheid voeren we met elkaar en met ouders & kinderen de dialoog hoe we nu van ouderparticipatie kunnen ontwikkelen naar echte gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijke besluitvoering. Dit is geen eenvoudige opgave want de patienten binnen onze afdelingen zijn vaak ernstig ziek en bevinden zich in een acute fase. De uitdaging is om dan niet alleen ouders en kind te ondersteunen tijdens deze indrukwekkende periode maar hen ook te begeleiden bij het invulling geven van hun ouderrol en het gezamenlijk besluiten nemen.

Gelukkig is er al heel veel wel mogelijk, maar ik vind het een uitdaging om samen met het team en over de muren van de afdeling en het WKZ heen te zoeken naar de best practice op het gebied van FCC. 

Dat is ook de reden waarom ik mijn deelname aan de werkgroep Kind op de IC zo ontzettend inspirerend vind. Je deelt met elkaar je kennis, kunt gebruik maken van de best practice die overal beschikbaar is en komt gezamenlijk tot nieuwe inzichten of onderzoeksvragen. 

Met vriendelijke groet, 

Selma Otto