Prof.dr.Peter van der Voort, Hoogleraar Healthcare, Internist-Intensivist OLVG Amsterdam

"Op de Intensive Care gaat het om leven en dood. Alles moet tot in de puntjes geregeld zijn en iedereen moet als een hecht team op elkaar ingespeeld zijn. Dat is nodig om onze patiënten de meeste kans op herstel te geven. Het is iedere dag weer een uitdaging en een noodzaak om dit voor elkaar te krijgen."

Aandachtsgebieden
endocrinologie, telemedicine, kwaliteitsbeleid, infectiebehandeling en -preventie, wetenschap, organisatie en kwaliteit van de acute zorg

Ervaring
Prof. dr. Peter van der Voort is deeltijd aangesteld als onderzoek.academic director van de Executive Master of Health Administration (MHA) op de locatie Utrecht van TIAS, de business school van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven. In het OLVG blijft hij intensivist en opleider voor medisch specialisten binnen het aandachtsgebied intensive care. Hij studeerde Geneeskunde aan de VU in Amsterdam en is opgeleid tot internist in het OLVG en AMC en tot intensivist in het OLVG. Als intensivist werkte hij eerst in het Medisch Centrum Leeuwarden. Sinds 2006 werkt hij in het OLVG. Van der Voort is klinisch epidemioloog (2005, EMGO instituut) en voorzitter van Stichting Venticare (een ideële organisatie die zich toelegt op (bij)scholing van medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van de acute zorg).

Professionals in de zorg zijn anders dan ondernemers, bankiers of onderwijzers. Zorgverleners zijn gedreven door zorgzaamheid, naastenliefde en persoonlijk contact. Hoeveel voldoening geeft het immers als je na een dag werken het gevoel hebt echt iets betekend te hebben voor iemand. Daardoor kan ook palliatieve zorgverlening zoveel voldoening geven. Het resultaat is dan niet een doel in curatieve zin. Nee, de behandelmodus moet dan even uitgezet zijn. Het gaat dan even om de ‘soft skills’. Waarom is dat zo moeilijk dat het zelfs apart aandacht behoeft in bewegingen als ‘Patiënt centered care’ en, voor intensive care patiënten, ‘Family Centered Intensive Care’? 

In de medische opleiding ligt de focus op een wetenschappelijke benadering van ziekte, daarin is voor emotie en ‘soft skills’ maar weinig plaats. En afgeleid van de medische opleiding voert ook voor IC verpleegkundigen de fysiologische, zakelijke en technische benadering de boventoon.

Daarom is het zo belangrijk dat we teruggaan naar de kern van onze drijfveren! Vanuit die drijfveer kunnen we makkelijk de patiënt en familie begrijpen. Gezien de behoefte een ultiem voorbeeld van vraaggestuurd aanbod zou je kunnen zeggen. FCIC is daarom een perfecte aanvulling op de technische benadering die Venticare tot nu toe heeft gevoerd. De FCIC beweging die zich in Nederland snel ontwikkelt, heeft nu een prachtige en inspirerende website. Venticare en FCIC gaan een intensieve samenwerking aan zodat beide complementaire benaderingen elkaar versterken, zelfs een synergie gaan vertonen.

Peter van der Voort, voorzitter Venticare